Svatební rituály ve světě: Cesta napříč kontinenty

Svatební rituály nemají své pevné místo jenom u nás. Svatba, oslava lásky a věrnosti, je událostí, která se koná v mnoha podobách po celém světě. Každá kultura má své jedinečné tradice a rituály, které dodávají svatebnímu dni jeho charakteristický nádech. Pojďme se ponořit do fascinujícího světa svatebních rituálů a zvyků a prozkoumat některé z nejzajímavějších tradic z různých koutů světa.

Zajimave svatebni zvyky a tradice ve svete

Čajový obřad v Číně
V Číně svatební oslavy trvají obvykle několik dní a zahrnují mnoho rituálů, včetně čajového obřadu. Novomanželé během něj uctívají své rodiče tím, že jim podávají čaj. Tento rituál symbolizuje respekt, vděčnost a spojení mezi generacemi.

Skotský „Blackening“
V Skotsku se před svatbou koná tradice nazývaná „blackening“, kdy přátelé a rodinní příslušníci novomanžele špiní sazemi, vejci a jinými nepořádkem. Tento zvyk má symbolicky odehnat zlé duchy a přinést štěstí do manželství.

Mexický „Las Arrahs“
Las Arrahs je mexický svatební zvyk, kdy ženich předává nevěstě 13 zlatých mincí. Tyto mince symbolizují Ježíše Krista a 12 apoštolů a představují slib ženicha, že bude sdílet vše se svou ženou.

Japonský svatební obřad
Japonský svatební obřad je obvykle velmi formální a koná se v šintoistické svatyni. Nevěsta nosí tradiční bílé kimono a ženich černý oblek. Po obřadu se koná recepce s tradičními japonskými pokrmy a tancem.

Polský „Polterabend“
V Polsku i u nás se před svatbou koná tradice nazývaná „polterabend“, kdy se rozbíjí porcelánové nádobí, aby se přineslo štěstí novomanželům. Štěstí je tím větší, čím více se rozbije kusů.

Ruský „Vyкуп Невесты“
V Rusku stejně jako v České republice se před svatbou koná tradice nazývaná „výkup nevěsty“, kdy ženich musí splnit různé úkoly a zaplatit výkupné za nevěstu. Tato tradice symbolizuje ochotu ženicha starat se o svou ženu a rodinu.

Řecký „Stefana“
V Řecku se během svatebního obřadu novomanželům nasazují koruny z myrty, které symbolizují čistotu a věrnost. Tyto koruny se často uchovávají jako památka na svatbu.

Havajský „Lei Ceremony“
Na Havaji se během svatebního obřadu novomanželé navzájem zdobí květinovými věnci, které se nazývají „lei“. Tyto věnce symbolizují lásku, úctu a spojení.

Maorský „Hongi“
V Maorské kultuře se novomanželé během svatebního obřadu pozdravují tradičním pozdravem nazývaným „hongi“, kdy si přitisknou nosy a čela. Tento pozdrav symbolizuje spojení duchů a sdílení dechu.

Etiopský „Kena“
V Etiopii se po svatebním obřadu koná tradiční taneční oslava nazývaná „kena“. Tato oslava zahrnuje živou hudbu, tanec a zpěv a je oslavou lásky a nového začátku.

Indický „Baraat“
V Indii se před svatebním obřadem koná procesí nazývané „baraat“, kdy ženich a jeho rodina v průvodu jdou do domu nevěsty. Toto procesí je obvykle velmi barevné a živé a zahrnuje hudbu, tanec a oslavy.

Jihoafrický „Lobola“
V Jihoafrické kultuře se praktikuje tradice zvaná „lobola“, kde ženich platí rodině nevěsty věno, často v podobě dobytka. Tento rituál symbolizuje uznání a respekt k rodině nevěsty a posiluje vazby mezi rodinami.

Korejský „Paebaek“
V Koreji je tradiční součástí svatebního obřadu „paebaek“, kde novomanželé nabízejí ovoce a jiné dary rodičům ženicha. Rodiče pak házejí sušené datle a kaštany, které symbolizují děti, na nevěstu a ženicha.

Filipínský „Veil and Cord Ceremony“
Na Filipínách se během svatebního obřadu používají závoj a šňůra. Závoj je umístěn přes ramena nevěsty a ženicha, což symbolizuje jejich sjednocení. Šňůra je pak omotána kolem párů do tvaru číslice osm, což symbolizuje nekonečnost jejich lásky.

Francouzský „La Soupe“
Ve Francii je tradicí, že po svatební hostině nevěsta a ženich pijí polévku nebo vývar ze společné misky, což symbolizuje jejich nový společný život a sdílení.

Svatební obřady po celém světě jsou bohaté na tradice a rituály, které odrážejí kulturní a historické hodnoty jednotlivých společností. Tyto zvyky a rituály nejen oslavují lásku a spojení dvou lidí, ale také posilují rodinné a společenské vazby. Bez ohledu na to, kde se svatba koná, vždy je to významný okamžik plný radosti, naděje a nových začátků. Studium těchto tradic nám umožňuje lépe pochopit a ocenit rozmanitost a bohatství lidské kultury.